Styret

Styret 2019

Leder: Tore Larsen
Telefon: 47 76 47 17
Mail: ulvehiet.info@gmail.com

Nestleder: Krista Sørensen
Telefon: 41 53 35 43
Mail: Kristasor@gmail.com

Sekretær: Hedvig Gåskjenn
Telefon: 47 30 98 38
Mail: hedvig.gaskjenn@gmail.com

Styremedlem: Jenni Andersen
Mail: jenniand_90@hotmail.com

Kasserer: Hallvard Sørensen
Telefon: 99 24 21 45
Mail: hjelmaas91@hotmail.com

Varamedlem: Kjell Olav Olsen