Innkallelse til årsmøte 13.02.2018, samt link til Årsregnskap til Arendal Schæferhundklubb 2017

Følge denne linken for regnskapet for Arendal-Schæferhund 2017

Innkalling til årsmøte i Norsk Schaeferhund klubb avd Arendal

Det innkalles til årsmøte Tirsdag 13.02.2018 kl 1800 på Ulvehiet, Hove Leir.

Dagsorden:
1 Godkjennelse av innkalling og dagsorden.
2. Valg av møte dirigent.
3. Årsberetning av Styret
4. Årsregnskap
5. Valg av Styret
6. Innkomne saker
7. Eventuellt

Styret:

Valp fra selma

Følgende er på valg

Formann Geir Magne Salte trekker seg som formann et år før tiden.
Nestformann: Lars Erik Olsen er på valg og stiller til Gjenvalg
Sekretær: Krista Sørensen er på valg og stiller til gjenvalg
Kasserer: Hallvard Sørensen ikke på valg.
Styremedlem: Mads Olaf Olsen – ikke på valg
Varamedlem: Bente Ailin Grip har trukket seg

Valgkomiteen har fått inn følgende forslag:
Jenni Andersen som Leder
Lars Erik Olsen som Nestleder
Krista Sørensen som Sekretær
Tone Hilde Sørensen som Vara representant

Valg komiteen synes det er flott at det er kommet inn forslag og har vær

t i kontakt med alle kandidater.
Samtlige har et ønske å stille opp for klubben og ønsker å gjøre en innsats

Valgkomiteen foreslår følgende nye representanter til Styret:

Leder 1 år: Jenni Andersen. (grunnen for et år er at Geir Magne Salte har

trukket seg fra sitt verv etter et år)
Nestleder 1 år: Lars Erik Olsen
Sekretær 2 år : Krista Sørensen
Vara representant 1 år: Tone Hilde Sørensen

Styremedlem Mads Olaf Olsen, har 1 år igjen i sitt verv
Kasserer Hallvard Sørensen har 1 år igjen i sitt verv.

Med vennlig Hilsen
Line Morterud Olsen og Linda Meta Homme.

Innkomne forslag:
Kommet forslag om at Nestformann velges nå for 2 år så vi slipper å få

både valg av formann og nestformann til neste år. Eventuelt at formann nå velges for 2 år og ikke 1 år.
Rydding og vasking etter bruk av hytta