REFERAT MEDLEMSMØTE 21.08.2018
Tilstede: 14 stykker
Agenda: 1. Kurs

2. Utstilling

3. Komiteer

4. Julebord

5. Eventuellt

1. Kurs

Jenni forteller om planene for høsten

Rik Grunn kurs med Jostein Håland 14-16 September 2018. Annonse kommer denne uken

Rik Seminar med Espen Rønningen 12-14 Oktober 2018.

Spor Kurs Med Happy Hundesenter 9-11 November 2018. Dette er nybynner kurs og ikke rettet mot IPO spor. Dette går over fredag med teori og avslutter med sosialt samvær med Pizza og fortsetter videre på lørdag og søndag.

Valp Unghund Treninger starter opp mandag 27.08.2018.

Ellers blir de faste treningsdagene på tirsdager og onsdager fremover, men vi oppfordrer folk til å legge ut på facebook siden hvis noen skal ut å trene.

Rik treninger vil vi prøve å få til annen hver fredager fremover.

2. Utstilling:

Vi hadde som alle vet utstilling i Juni, dette året bare en dag.

Vi gikk i pluss med ca 9000,-

Utstillingen for 2018 blir et lang større arrangement da vi skal ha LD utstilling. Og vi vil begynne å legge en ordentlig plan på dette på neste medlemsmøte.

3. Komiteer:

Vi trenger å få til noen komitees slik at noen medlemmer har ansvar for hvert sitt område, (ikke dermed sagt at de skal stå alene om dette)

Følgende komiteer er foreslått:

Utstillings komite

Hyttekomite

Kiosk

Markedsføring

Vi ble enige om å sette opp de forskjellige komiteene på neste medlems møte.

4. Julebord:

I år vil vi igjen sette av en dag til å ha grøtfest på klubbhytten.

Vi vil og prøve å få til et julebord i år.

5. Eventuellt:

Tanja Røv tipser om at vi kan søke støtte til forskjellige kurs i Natur og Miljø. Dette blir sjekket ut.

Videre snakket vi om Hytten og ting som må gjøres med maling osv.

Krista ringer Stalleland for et møte vedr tre på utsiden som de har lovet å gjøre noe med og for å snakke om hva vi kan gjøre med taket som er fullt av mose.

Informasjon om dette kommer etter møte med Hove leir

Tone Hide, Krista og Jenni tar en dag og rydder ut av boden på hytten og får vasket den skikkelig.

Takker for et godt møte i går og vi håper flere vil være med på neste medlems møte.